طراحی و چاپ بسته بندی قهوه

بسته بندی قهوه

یکی از مهم ترین نکات در تازه نگه داشتن و جلوگیری از عوض شدن طعم قهوه می باشد.

پس از جمع آوری دان سبز قهوه، به مرحله ی نگهداری قهوه و سپس بسته بندی و حمل قهوه می رسیم.

اهمیت بسته بندی قهوه در انبارها

اگرچه ما فکر می کنیم کیفیت قهوه منحصراً در ویژگی های خاص گونه ها یا روش جمع آوری دانه ها و طبقه بندی شون (sorting) نهفته . اما بسته بندی و حمل کیسه های قهوه به کشورهای دیگه و نحوه عرضه به فروشگاه قهوه ها نیز از اهمیت ویژه ای برخورداره. در حقیقت اگر دانه های قهوه در مرحله ی اولیه به طور صحیح ذخیره یا انبار نشن. رطوبت زیادی جذب می کنند که باعث میشه تاثیر نامطلوبی روی طعم، مزه و کیفیت قهوه بذاره.

فهرست
error: Content is protected !!